Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Οδός Μεσογείων 151, 151 26, Παράδεισος Αμαρουσίου

www.doukas.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία:

210-6186000 εσωτερικό 0 και 436 κα. Μαρίλυ Μπέρου

 

 

Αποστολή μηνύματος:

Stream

Η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “STREAM: Aπό το STEM... και το STE[A]M... στο ST[R]EAM. Αναζητήσεις γύρω από μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση", επιχειρεί την πολυεπίπεδη αποσαφήνιση και ανάδειξη του όρου STREAM, καθώς και της σχέσης ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους των επιστημών για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις για την αναγκαιότητα της προσέγγισης αυτής στην Εκπαίδευση, μέσα από τις μαρτυρίες και την πορεία επιτυχημένων επιστημόνων οι οποίοι συνδυάζουν αρκετές, αν όχι όλες τις δεξιότητες του μοντέλου STREAM.

© 2019 Εκπαιδευτήρια Δούκα Powered by Vassilis Economou

Σάββατο 2 Μαρτίου - Πολιτιστικό Κέντρο Δαΐς

Σάββατο 2 Μαρτίου